ISO9001:2015 LAATUJÄRJESTELMÄ

LAATUPOLITIIKKA


Millery Oy:n ISO 9001:2015 vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä kattaa yrityksen omat prosessit sekä alihankinnan ja toimittajien ohjaamisen. Yrityksemme sitoutuu voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseen sekä ISO 9001:2015 standardin vaatimuksiin. Olemme asettaneet laatutavoitteet toiminnallemme, joiden toteutumista seu-raamme yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Asetamme laatutavoitteemme vuosittain ja viestimme kumppaneillemme selkeästi ja ymmärrettävästi. Haluamme kehittää toimintaa jatkuvasti havaintojen ja seurannan kautta. Tuotamme asiakkaillemme laadukkaita ja vaatimukset täyttäviä komponentteja sekä osia.